ความรู้

ความรู้

ทำเลไหน? ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ต่างชาตินิยมซื้อห้องชุดฯ มากที่สุด ในปี 65

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2566 18:12
ทำเลที่ “ต่างชาติ” ซื้อห้องชุดมากที่สุดในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2565 ว่า สำรวจ 5 อันดับแรกดังนี้
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลการการสำรวจเบื้องต้นในปี 2565 ที่ผ่านมา ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ AREA

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ, icon.co.th
source: http://bitly.ws/Ax98, http://bitly.ws/Ax9e

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง