ความรู้

ความรู้

Livinginsider Member Care ปีใหม่อุ่นใจ เราจัดให้ ประกันภัย ฟรี !!!

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 ธันวาคม 2565 18:29
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (จำนวนจำกัด)
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1. ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

2. ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

3. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าลิฟวิ่งอินไซเดอร์ในนามบุคคลธรรมดา 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

4. ผู้รับประโยชน์ ทายาทโดยธรรม

5. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะส่งหนังสือรับรองการประกันภัยทางอีเมลตามที่ระบุ

7. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 2565 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 5,000 สิทธิ์

8. โครงการนี้ดำเนินการโดย บริษัท ลิฟวิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1736
►คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี >> https://register.tipinsure.com/PaRegister/livinginsider

จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง