ความรู้

ความรู้

Top 10 ประเทศที่เหมาะอยู่อาศัย หลังเกษียณที่สุด ปี 2023

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 13 มกราคม 2566 10:04
International Living เผยแพร่ ดัชนีเกษียณอายุโลก 2023 (Annual Global Retirement Index 2023) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นครั้งที่ 32

โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ สภาพอากาศ วีซ่า ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ตลอดจนการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ในอัตราค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล

เหมาะสำหรับผู้อยากมาใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างสงบสุข โดยหมดภาระจากหน้าที่การงาน หรือผู้ที่กำลังมองหาแหล่งพักพิง เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายต่าง ๆ อาทิ ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศของตัวเอง เป็นต้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง