ความรู้

ความรู้

เผยตัวเลขเส้นทางรถไฟฟ้า 5 อันดับแรก ที่มีอัตราการขยายตัวของราคา ที่ดินเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/65

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 3 กุมภาพันธ์ 2566 15:41
เส้นทางรถไฟฟ้า 5 อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน ที่มีโครงการรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วและเป็นโครงการในอนาคต
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจากรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ไตรมาส 4 ปี 2565

ที่มา: ศูนย์ข้อมุลอสังหาริมทรัพย์, ประชาชาติธุรกิจ
source: http://bitly.ws/zFrr, http://bitly.ws/zFs5

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง