ความรู้

ความรู้

ตัวอย่าง บริษัทอสังหาฯ ชื่อดัง มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทอื่น

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 13 กุมภาพันธ์ 2566 13:52
มาดูกันว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละเจ้า ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทอื่น ซึ่งแม้ว่าจะถือหุ้นโดยบริษัทอื่นก็จริง แต่ส่วนใหญ่แล้วต้วบริษัทนั้นๆ ก็มักจะถือหุ้นโดยตระกูล ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่ง หรือเป็นบริษัทร่วมเครือเดียวกันแทบทั้งสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม