ความรู้

ความรู้

ชวนส่องบริษัทพัฒนาที่ดินในแต่ละประเทศอาเซียน มีมูลค่าเท่าไหร่กันบ้าง ?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 18 มีนาคม 2566 12:08
หลังจากเปิด AEC ทำให้ตลาดในภูมิภาคอาเซียนกว้างขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก สำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกับมีสินค้าให้เลือกมากขึ้น วันนี้ผมอยากชวนส่องบริษัทพัฒนาที่ดินในแต่ละประเทศอาเซียน มีมูลค่าเท่าไหร่กันบ้าง ?
หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลเฉพาะบริษัทที่เปิดเผยข้อมูล ,มูลค่าบริษัท ณ 10/03/2023, USD/THB= 35.03 บาท, MYR/THB = 7.76, PHP/THB = 0.63, SGD/THB = 25.83
ที่มา: companiesmarketca, investasian, เว็บไซต์ของแต่ละบริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม