ความรู้

ความรู้

กสิกรชี้ ตลาดบ้านปี 66 ความต้องการยังมีอยู่ แต่ต้องปรับตามกำลังผู้ซื้อ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 18 มีนาคม 2566 18:24
การเปิดประเทศของจีนส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและตลาดที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นกลับมาลงทุนมากขึ้น

รวมถึงผลบวกจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของประชาชน
นอกจากนี้ ผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจในปัจจุบันต่อทิศทางการวางแผนการซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ ในช่วง 1-2 ปีนี้ ยังสะท้อนประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ 36-40 ปี หรือ Gen Y ส่วนใหญ่ซื้อเพราะต้องการความเป็นอิสระ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหตุผล รองลงมาคือเพื่อขยับขยายครอบครัวและหาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือโรงเรียน
(66%) สนใจซื้อที่อยู่อาศัยมือหนึ่ง
(31%) มองหาที่อยู่อาศัยมือสอง
ระดับราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยที่กลุ่มตัวอย่างต้องการซื้ออยู่ที่ราว 3.18 ล้านบาท

คอนโดมิเนียมได้รับความสนใจมากที่สุด (38%)

รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์ (27%)
เครดิตข่าวจาก : http://bit.ly/3Fvs0pR

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม