ความรู้

ความรู้

ส่องข้อมูลอสังหาฯไทย จาก Google Data สรุป 3 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทย ปี 2023

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 24 มีนาคม 2566 13:11
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยมีพฤติกรรมและมุมมองบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เราสรุป 3 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุดที่แบรนด์และนักการตลาดควรทราบ เพื่อก้าวทันความพฤติกรรมผู้บริโภคและความคาดหวังต่อแบรนด์ที่เปลี่ยนไป
1. ผสานชีวิตออนไลน์และออฟไลน์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีประเภทของอสังหาฯและทำเลในใจ เมื่อเริ่มมีความสนใจซื้ออสังหาฯ จากนั้นจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ โดย 3 ช่องทางหลักที่พวกเขาใช้ยังคงเป็น

Search เว็บไซต์ และ YouTube เหมือนปีที่แล้ว และเมื่อเลือกโครงการที่สนใจได้แล้ว พวกเขาจึงขยับไปในช่องทางออฟไลน์ อย่าง การเยี่ยมชมโครงการ /สถานที่จริง
2. มุมมองการให้คุณค่าเริ่มเปลี่ยนไป

โดยเทรนด์ของความเป็นอยู่ที่ดีกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาจะยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ แต่ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่าง การออกแบบ พื้นที่ ความสะดวกในการเดินทาง และสถานที่ตั้ง ได้กลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการเปรียบเทียบตัวเลือก
3. วิดีโอเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจมากขึ้น

ผู้บริโภคต้องพิถีพิถันในการเฟ้นหาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่า วิดีโอจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

ซึ่งผู้ซื้ออสังหาฯในไทยได้ยกให้ YouTube เป็นสื่อออนไลน์อันดับ 1 ที่พวกเขาใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของแบรนด์ 1 โดยการดูรีวิววีดีโอผ่านช่อง YouTube ต่างๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม