เกี่ยวกับคนเขียน
Anawin

ความรู้

ความรู้

ถ่ายเอกสารหน้าละ 100 !!! กรมที่ดิน เอาเปรียบเกินไปไหม 🤬

Anawin
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 5 กุมภาพันธ์ 2565 23:03
เตรียมเงินไปด้วยนะคะ โดนมาแล้ว 400 บาทค่ะ ที่ธัญบุรี หน้า-หลัง ใบละ 100 บาท คัด มา 4 โฉนด

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 25 มกราคม 2565
สำนักงานที่ดินทั้ง 17 สาขา
ในกรุงเทพมหานคร

ถ้าต้องการคัดสำเนาโฉนด
หน้าละ ห้าสิบบาท
หน้าหลังรวมเป็นหนึ่งร้อยบาท

📢📢รายงานข่าวจากสำนักงานที่ดิน📢📢
ที่มาพี่ thip Robert https://www.facebook.com/1025523991/posts/10223822354919895/?d=n

Naowarat ที่ดินกำลังปรับระบบให้เป็นออนไลน์ทั้งหมด อีกหน่อยสั่งปริ้นได้เลย จากสนง.ไหนก็ได้ ไม่ต้องมาสำนักงานที่ดินเอง promote เรื่อง online paperless 😆 แต่ระบบเขาล่มบ่อย และเก็บตังค์เราให้เกิด awareness ก่อนระบบทำงานเต็มที่ เราก็เลยต้องจ่ายไป และยังไม่ได้ความสะดวกสบายในระดับนั้นจ้า อัพเดท 10/2/2565 🤗 โดยเอเจนแก่ๆ ที่ต้วมเตี้ยมไปสำนักงานที่ดินค่า
10/02/2565 16:04

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความรู้
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 7 ธันวาคม 2565 16:13