ความรู้

ความรู้

เรื่องน่ารู้มากๆ การขอทร.13 สำหรับชาวต่างชาติ ประโยน์ของทะเบียนบ้านเล่มเหลือง ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือท.ร.13 มีไว้ทำไม

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 เมษายน 2566 14:28
ปกติคนจะรู้แต่ทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน แต่ชาวต่างชาติเวลาจะขอ ID ต้องใช้เล่มเหลือง

ทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือท.ร.13 มีไว้ทำไม
แน่นอนว่าเอกสารนี้มีประโยชน์มากมาย คุ้มกับการเสียเวลาดำเนินการแน่นอน ชาวต่างชาติที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทยจะได้สิทธิในการทำนิติกรรมในประเทศไทย เช่น ทำใบขับขี่ ทำเอกสารสัญญาต่างๆ ยื่นขอ PR หรือขอสัญชาติ

และใช้ยืนยันถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้นยังช่วยในการทำเอกสารบัตรประจำตัวชาวต่างชาติหรือบัตรชมพูได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
ชาวต่างชาติที่จะขอท.ร.13 ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาแบบถูกกฎหมาย แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะขอท.ร.13 ได้ เพราะคุณสมบัติที่กำหนดไว้ มี 2 กรณีหลักๆดังต่อไปนี้

1. กรณีสมรสกับผู้มีสัญชาติไทย

2. กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์และมีชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
กรณีนอกเหนือจากสองข้อนี้ หากต้องการยื่นขอทะเบียนบ้านเล่มเหลืองหรือ ท.ร.13 ทางเจ้าบ้านจะต้องแสดงความจำนงมาดำเนินการกับทางเขตหรืออำเภอ และจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ถึงเหตุผลจำเป็นในการขอเอกสารนี้

กรณีที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านต้องการขอเอกสารนี้ให้กับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เช่าหรือเป็นเพื่อนหรือคู่ค้าทางธุรกิจก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถติดต่อเขตหรืออำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่เพื่อขอรายละเอียดและลิสต์ของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ได้เลย
สำหรับชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์และมีชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

หนังสือเดินทางฉบับจริง

สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองโดยสถานทูตและแปลเป็นภาษาไทยและรับรองโดยสถานกงสุลไทย

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (กรณีทำงานในประเทศไทย)
ท.ร.14 ฉบับภาษาไทย

สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมเอกสารยืนยันการถือกรรมสิทธิ์

รูปถ่าย 1.5 นิ้วจำนวน 2 รูป

**นอกจากนี้ต้องมีพยาน 2 คน และอย่าลืมให้พยานเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เอกสารการยื่นขอทะเบียนบ้านเล่มเหลืองจะมีความแตกต่างไปในแต่ละเขตและอำเภอ บางอำเภออาจจะเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

จึงแนะนำให้โทรสอบถามกับทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ต้องการไปเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนเดินทางไปยื่นเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นขอท.ร.13

ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักงานเขต ส่วนทะเบียนบ้านในต่างจังหวัดใหัติดต่อที่ว่าการอำเภอ โดยควรโทรสอบถามถึงเอกสารที่ต้องใช้ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ขั้นตอนการดำเนินการ

นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร จากนั้นจะนัดวันสัมภาษณ์แก่เจ้าบ้าน ชาวต่างชาติที่ต้องการใส่ชื่อเป็นผู้อาศัย และพยาน (หรือบางเขตก็จะทำการสัมภาษณ์ในวันเดียวกันเลยหากเตรียมเอกสารและพยานบุคคลมาพร้อม)

เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว หากเอกสารถูกต้องและไม่มีปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่จะแจ้งระยะเวลาการออกทะเบียนบ้านเล่มเหลือง และจะนัดวันให้ไปรับเล่มทร.13 หรืออาจมีการขอเบอร์ติดต่อไว้ เพื่อแจ้งให้มารับเล่ม

การดำเนินการทั้งหมดจะใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ แล้วแต่เขตพื้นที่ที่ดำเนินการ แน่นอนว่าในเขตกรุงเทพมหานครจะใช้เวลาน้อยกว่า

เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยในการทำเอกสารนี้ ส่วนการดำเนินเรื่องในอำเภอต่างจังหวัด อาจใช้เวลาดำเนินการนาน 2-4 สัปดาห์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความรู้

🔥 ขายฝาก ประกาศระเบียบใหม่แล้ว หากนายทุนไม่ยอมรับไถ่ถอน คู่สัญญาทำเรื่องที่กรมที่ดินไถ่เองได้เลย

#ระเบียบใหม่!! สามารถวางเงินไถ่ถอนขายฝากที่สำนักงานที่ดินได้เลยนับแต่นี้

กรณีสำนักงานที่ดินได้มีการออกระเบียบใหม่ หากชาวบ้านได้มีการทำสัญญาขายฝากที่ดินไว้กับนายทุนเงินกู้ กรณีหากมีความประสงค์ที่จะขอไถ่ถอนการขายฝากและยังไม่พ้นระยะเวลาการไถ่ถอนการขายฝากตามกฏหมาย และนายทุนไม่ยอมรับเงินไถ่ถอนไม่ว่ากรณีใดๆ

คู่สัญญาสามารถนำเงินจำนวนตามสัญญา มาวางชำระไว้ต่อสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ได้เลย โดยเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อรับเงินดังกล่าวแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับซื้อฝากมารับเงินไถ่ถอนภายในกำหนด 30 วัน

หากเจ้าหนี้รับซื้อฝากเพิกเฉยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง และไม่ยอมมารับเงินดังกล่าว ทางสำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกใบแทนโฉนดใหม่ และดำเนินการไถ่ถอนการขายฝากให้ทันที

ซึ่งระเบียบนี้ทางอธิบดีกรมที่ดินได้มีการลงนาม มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

📍รู้แล้วฝากบอกต่อกันด้วยนะครับ.//
main-image
profile-avatar
ThipProperties 31 พฤษภาคม 2566 18:59
ความรู้

"บ้าน ณรา วงแหวน-รามอินทรา" จัดโปร "3 ยูนิต ปิดโครงการ" รีบเลยโอกาสสุดท้ายที่พลาดก็คือไม่มีอีกแล้ว

🔥 ราคาไม่คาดคิด "3 ยูนิต ปิดโครงการ" จะ Sold out แล้วววว 🎉 จัดไปกับบ้าน #ราคาดีที่สุด ก่อนปิดโครงการ "บ้าน ณรา วงแหวน-รามอินทรา" บ้านเดี่ยวสุดหรูสุด Exclusive ที่ขอทิ้งท้ายด้วยแคมเปญ รีบเลยโอกาสสุดท้ายที่พลาดก็คือไม่มีอีกแล้ว 🏡
.
จัดโปรโมชั่นก่อนประกาศ Sold out แบบเล่นใหญ่จัดเต็ม‼️ ***ให้ส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาท*** 😳
🧡 ส่วนลดเป็นล้าน*
🧡 ฟรีแอร์*
🧡 ฟรีผ้าม่าน*
🧡 ฟรี Auto Smart Home*
🧡 ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกว่า 5 รายการ*
🧡 ฟรีสระว่ายน้ำส่วนตัว*
.
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่จะได้กรรมสิทธิ์บ้านหรู พื้นที่ใช้สอยมาก แถมติดถนนใหญ่ที่กระแสแรงที่สุด กับขั้นสุดของความเป็นส่วนตัวเพียง 18 ครอบครัว ย้ำอีกที!! 3 ครอบครัวสุดท้ายเท่านั้น 🥳
.
สนใจคลิกลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษได้ที่นี่ 👉👉 https://bit.ly/3oDqcG7
.
นัดหมายก่อนใครที่
☎ Tel : 098 088 9689
💬 Line : @navarangasset
📌 Map : https://bit.ly/3IMrDce
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 31 พฤษภาคม 2566 18:08
ความรู้

"𝙉𝙞𝙧𝙫𝙖𝙣𝙖 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝙀 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙣𝙖" เปิดจอง 3 แปลงสวย โซนคลับเฮ้าส์ 3-4 มิ.ย.นี้

หากกำลังมองหาบ้านแปลงสวย อยู่ใกล้คลับเฮ้าส์ บนทำเลศักยภาพเต็มเปี่ยมย่าน #บางนา รีบมาชมที่นี่เลยยยย "𝙉𝙞𝙧𝙫𝙖𝙣𝙖 𝘼𝘽𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝙀 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙣𝙖" 📣 เปิดจอง 3 แปลงสวย ลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันใจ พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 2,000,000 บาท*!!! วันที่ 3-4 มิ.ย. นี้
.
🥰 มาในราคาพิเศษ เริ่ม 18.99 - 25 ล้านบาท.*
.
ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีที่จะได้มีบ้านอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด 🏡 ติดถนนใหญ่บางนา กม.12 ให้คุณได้ใช้วิวิตครบทุกไลฟ์สไตล์ ติดคอมมูนิตี้มอลล์ แอท ยู พาร์ค “Just few step from convenience living”
.
จัดเต็มกับความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุด ด้วยสังคมคุณภาพเพียง 30 ครอบครัวเท่านั้น 🫶 สู่บ้านที่ใช่... ในทุกความรู้สึก 𝙎𝙊𝙋𝙄𝙎𝙏𝙄𝘾𝘼𝙏𝙀𝘿 𝙎𝙄𝙈𝙋𝙇𝙄𝙁𝙔 สัมผัสการใช้ชีวิตด้วยความ “สุนทรีย์”
.
💙 อยากใช้ชีวิตที่สะท้อนบ่งบอกถึงตัวตนได้เป็นอย่างดี สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข้อเสนอพิเศษก่อนใครได้ที่ 👉👉 https://bit.ly/3wmxAWb
.
📌 แผนที่โครงการ: https://bit.ly/3BaDPyA

📌 เว็บไซต์โครงการ : https://bit.ly/3QJmCCq

☎ สอบถามรายละเอียดได้ที่ call center : 1787
.
#บ้านเดี่ยวบางนา #บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่บางนาตราด #บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ #NirvanaAbsoluteBangna #เนอวานาแอบโซลูทบางนา #AbsoluteBangna
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 27 พฤษภาคม 2566 19:22