ความรู้

ความรู้

ทางสายกลาง ขายดีสุด 🔥 ต่างชาติชอบซื้อช่วง 3-5 ล้าน ซึ่งน่าจะเป็นคอนโด 1 ห้องนอน ในเมือง ราคานี้ 😁

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 17 เมษายน 2566 12:50
เปิด 5 อันดับราคาคอนโด ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติมากที่สุด 🔥 ในช่วง Q4/65

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยในไตรมาส 4 ปี 2565 ห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างชาติมากที่สุด

จะอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท โดยมีการโอนจำนวน 1,812 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.9 ของจำนวนหน่วยทั้งหมด จำนวน 3,780 หน่วย

รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 968 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.6 โดยอีกร้อยละ 20.7 เป็นระดับราคา 5.01 -10 ล้านบาท

ระดับราคา 5.01 - 7.50 ล้านบาท มีจำนวน 440 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.6

ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 345 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.1

และระดับราคา 7.51 - 10.00 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 215 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.7 ตามลำดับ
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
source: http://bitly.ws/Cxkv, http://bitly.ws/CxjZ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม