ความรู้

ความรู้

สรุปตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปิดใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 15 พฤษภาคม 2566 10:13
จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวน 4,443 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ -97% เนื่องจากการหน่วยขายที่เปิดขายเดือน มี.ค. ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ของจำนวนหน่วยขายเป็นการพัฒนา โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งพัฒนาสินค้าส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมราคาปานกลางค่อนข้างถูก จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยถูกลง
ที่มา: area.co.th, theleaderasia
source: http://bitly.ws/EiME

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม