ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

ลูกค้าย้ายออกก่อนกำหนด เจ้าของเรียกคืนค่าคอมมิชชั่น มันใช่เหรอ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 9 กุมภาพันธ์ 2565 07:49
เริ่มเรื่องคือ ลูกค้าเช่าคอนโดทำสัญญาเช่า 6 เดือน
ต่อมาเดือนที่ 2 ลูกค้าขอย้ายออกก่อนกำหนด ซึ่งเจ้าของห้องต้องยึดเงินมัดจำลูกค้าทั้งหมด อันนี้เข้าใจได้ ลูกค้าก็ยินดีให้ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
นอกจากนี้เจ้าของห้องก็ขอคืนค่าคอมมิชชั่นจากเราด้วย โดยคิดเป็นสัดส่วนตามที่ลูกค้าอยู่
อยากจะทราบว่า กรณีแบบนี้เอเจ้นท์จำเป็นต้องคืนค่านายหน้าให้เจ้าของไหม?

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง