ความรู้

ความรู้

ประกันอัคคีภัย

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 13 พฤษภาคม 2566 19:56
สอบถามเพื่อนๆเอเจ้น ในการเช่าบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ผู้เช่าต้องทำประกันอัคคีภัย ให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้น เป็นปกติหรือเปล่าคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง