ความรู้

ความรู้

📈 รัฐมีนโยบายปรับดอกขึ้นแล้ว มาดูกันว่า หากดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.25% ตามที่รัฐกำหนด จะต้องผ่อนบ้าน-คอนโด เพิ่มขึ้นเท่าไหร่?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 11 มิถุนายน 2566 19:00
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

วันนี้มาดูตัวอย่างค่างวดผ่อนบ้าน-คอนโด จะเพิ่มขี้นเท่าไหร่ เมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ย จะต้องจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่
ที่มา: Property DNA, ธนาคารแห่งประเทศไทย

Source:
https://www.bot.or.th/th/news-and-media/news/news-20230531-2.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=798877001595424&set=a.249956529820810

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม