ความรู้

ความรู้

องค์ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัดเอกชน

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 14 มิถุนายน 2566 13:40
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดให้มีการสอบช่างรังวัดเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามสนามสอบที่กำหนดไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม