ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

เจ้าของห้อง ดึงเชงจ่ายค่าคอม ลูกค้าลดขอลดค่าเช่า ได้ค่าคอมลดลง ไม่ตามสัญญา !!!!

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 10 กุมภาพันธ์ 2565 17:29
ลูกค้าทำสัญญาเช่าครบสมบูรณ์
ระหว่างวางบิลค่านายหน้าไปก็รอรอบจ่ายเงิน(ซึ่งผ่านไป 3 เดือนยังไม่ยอมจ่าย) ต่อมาผู้เช่าขอลดค่าเช่าจาก owner จากนั้น owner มาขอลดค่านายหน้ากับเราลดตาม แบบนี้สมควรหรือไม่คะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม