ความรู้

ความรู้

🔥 แจ้งเตือนจากกรมที่ดิน !!! มีมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นคนจะซื้อ (หรือนายหน้า) และทำการฟ้องร้องค่าเสียหายกับทาง owner/landlord

matching
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 3 กรกฎาคม 2566 18:23
เรื่องมีอยูว่า มิจฯได้ทำการตกลงซื้อขายทรัพย์สินที่ประกาศขายอยู่ตามอินเตอร์เนต และวางเงินจองซื้อขายด้วยวงเงินที่สูง

แต่พอใกล้ถึงวันโอน
ก็โทรมา cancel

และขอเงินมัดจำคืน(อาจจะมีการตกลงกันไว้ตอนทำสัญญา)

แต่มิจฉาชีพก็ยังคงไปกรมที่ดินในเวลาที่กำหนด

ส่วน owner/landlord ได้รับสารมาแล้วว่ามีการยกเลิก

เลยไม่ได้ไปโอนในเวลาดังกล่าว
ทำให้มิจฉาชีพได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดในกรมที่ดิน

เพื่อใช้เรียกร้องค่าเสียหายกับทาง owner/landlord

ข้อหาผิดสัญญาซื้อขาย
ไม่มาโอนในเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
#วิธีการป้องกัน
ถ้ามีการยกเลิกการโอน

ให้มีการทำเอกสารหรือมีลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญา

ว่ามีการยกเลิกการโอนแล้วจริง

ห้ามยกเลิกทางโทรศัพท์หรือปากเปล่าเป็นอันขาด

แจ้งไว้เพื่อทราบ
ทุกวันนี้ระแวงกันหมดแล้ว ช.ห.🤣🤣🤣

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม