ความรู้

ความรู้

🚨 ตลาดคอนโดฯ กทม.-ปริมณฑล หดตัวเข้าสู่ยุค ‘เช่ามากกว่าซื้อ’ คนเจน Z เน้นเช่ามากกว่าซื้อ ทำภาพรวมหดตัว แนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์รับมือ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 17 กรกฎาคม 2566 11:20
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ส่องตลาดคอนโดฯ กทม. และปริมณฑลปี 2566 คนเจน Z เน้นเช่ามากกว่าซื้อ ทำภาพรวมหดตัว แนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์รับมือ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย ด้วยมูลค่าการโอนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.05 ล้านล้าน ในปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทำเลหลักยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีมูลค่าการโอนที่อยู่อาศัย 6.5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 61.9% ของมูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นน่าสนใจคือ ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มมีสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบมูลค่าการโอนทั่วประเทศ จากที่เคยมีมูลค่าการโอนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 67% ของมูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยรวม และสูงสุดในปี 2564 ที่มีสัดส่วน 71%
สาเหตุสำคัญมาจากตลาดอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม ที่รับแรงกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว สะท้อนผ่านสัดส่วนมูลค่าการโอนอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เคยมีสัดส่วนมากกว่า 45% ลดลงมาเหลือเพียง 34% ในปี 2565 ที่ผ่านมา
แม้ว่าในไตรมาสแรกของปี 2566 ตลาดอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีจำนวนหน่วยโอนเพิ่มขึ้น 11% แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำ เทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน โดยเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 พบว่า หน่วยโอนมีสัดส่วนเพียง 71.5%
เมื่อพิจารณาในมิติของมูลค่าการโอนอาคารชุดกลับเพิ่มขึ้น 27% ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้ประกอบการเริ่มขยับเน้นตลาดกลาง-บน เพื่อลดแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เริ่มลดลงสะท้อนถึงความอิ่มตัวของตลาดคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประกอบกับสัญญาณจากฝั่งผู้ประกอบการ ที่ชะลอการเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2566 นี้ที่เปิดตัวเพียง 7,260 ยูนิต ลดลงกว่า 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 46% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
สาเหตุของการชะลอตัวของตลาดอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ttb analytics มองว่า เกิดจากแรงกดดันหลัก 2 ประการ ดังนี้
กลุ่ม Gen Z (คนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี 2538-2552 อายุระหว่าง 14-28 ปี ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต) จะกลายมาเป็นกลุ่มกำลังซื้อหลักของตลาดอาคารชุด ที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มช่วงวัยก่อนสร้างครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Z
คนกลุ่มนี้ มีแนวโน้มการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์น้อยลง จากความไม่สอดคล้องระหว่างระดับรายได้ และทำเลที่อยู่อาศัยที่ต้องการ เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อ Gen Z เป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และต้องการได้ทำเลที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์
ขณะที่ทำเลที่ต้องการจะอยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ซึ่งมีราคาอาคารชุดที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มผู้ซื้อ Gen Z ที่อายุงานไม่เกิน 6 ปี
นอกจากนี้ ทัศนคติเรื่องการทำงานของ Gen Z ยังมีมุมมองต่างไปจากกลุ่ม Gen Y โดยเฉพาะทัศนคติเรื่องการเปลี่ยนงาน เป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จ และส่งผลต่อการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการทำงานในที่เดิมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย อาจเป็นข้อจำกัดในการโยกย้ายงาน มากกว่าการเช่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานได้ดีกว่า
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เร่งตลาดอสังหาริมทรัพย์เข้าสู่ Generation Rent เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยลดลง เมื่อเทียบกับในอดีต ส่งผลให้ผู้คนในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาขายอาคารชุดใหม่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น จากต้นทุนที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 กว่า 16.3% โดยเฉพาะต้นทุนเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้นถึง 46.8% ต้นทุนด้านการเงินที่มีทิศทางปรับเพิ่มตามดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 1.5% รวมถึงต้นทุนที่ดินมีการปรับตามราคาประเมินใหม่เริ่มบังคับใช้ในปี 2566 นี้ ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มปรับตามต้นทุนงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการเช่า กับ ซื้อ พบว่าจากราคาขายอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในภาพรวมมีการปรับเพิ่มเทียบกับปี 2561 ถึง 29% ในขณะที่อัตราค่าเช่ากลับมีทิศทางที่ลดลงราว 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียว จึงส่งผลให้ทิศทางการเลือกอาศัยในอาคารชุดรูปแบบการเช่าในไตรมาส 1 ปี 2566 เพิ่มขึ้นถึง 56% เมื่อเทียบกับความต้องการซื้อที่ลดลงราว 5% เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน
ttb analytics มองสถานการณ์ตลาดอาคารชุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเริ่มเข้าสู่ยุค Generation Z x Rent ที่ได้รับแรงกดดันจากพฤติกรรมของผู้ซื้อกลุ่ม Gen Z และแรงกดดันในมิติของการเงินที่ผลักดันให้ตลาดเข้าสู่ Generation Rent ส่งผลให้แนวโน้มนับจากปี 2566 ตลาดอาคารชุดในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มเข้าสู่ขาลง
สำหรับหน่วยโอน คาดว่าจะปรับลดลงราว 8.4%-12.5% ที่หน่วยโอน 69,800-73,000 หน่วย ในขณะที่มูลค่าการโอนอาคารชุดอาจปรับลดลงเล็กน้อยที่ 3%-5% ด้วยมูลค่า 2.12-2.16 แสนล้านบาท จากผลของราคาที่ปรับตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
การหดตัวในตลาดคอนโดฯ นับเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องเร่งปรับตัว โดยแนะผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์ให้คอนโดฯ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับวัยสร้างครอบครัวที่ยังไม่มีบุตร หรือมีครอบครัวขนาดเล็กไม่เกิน 4 คน
ตัวอย่างเช่น การปรับยูนิตขายให้มีลักษณะแบบคอนโด Duplex ในกลุ่ม 5-10 ล้านเพื่อรองรับตลาดกลาง-บน และตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับตลาดกำลังซื้อสูง เพื่อขยายโอกาสการเพิ่มเป้าหมายในกลุ่ม Gen Y ที่เป็นกำลังซื้อหลักในอดีตและมีความพร้อมซื้อสูงกว่ากลุ่ม Gen Z
ขอบคุณข่าวสารจาก https://www.thebangkokinsight.com/news/business/1119859/

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความรู้

Sena Vela สุขุมวิท-บางปู บ้านอิสระ นวัตกรรมใหม่ Zero Energy House “บ้านพลังงานเป็น0” มิติใหม่ของการอยู่อาศัยแห่งอนาคต บนทำเลที่สะดวกทุกเส้นทาง

ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ "เสนา ดีเวลลอปเม้นท์" ก้าวสู่การเป็นผู้นำ บ้านประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิด "บ้านพลังงานเป็น0" หรือ 𝙕𝙚𝙧𝙤 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙮 𝙃𝙤𝙪𝙨𝙚 🏡🌍
.
"𝙎𝙚𝙣𝙖 𝙑𝙚𝙡𝙖 สุขุมวิท-บางปู" ได้เข้ามาเสริมทัพเพื่อขยายความแข็งแกร่งให้กับนิยามนี้ ซึ่งให้ความสำคัญของ "บ้านพลังงานเป็น0" ตั้งแต่ส่วนกลาง เช่น การติดตั้ง Solar รณรงค์แยกขยะ มีระบบนำน้ำจากบ่อพักมารดน้ำต้นไม้ และให้ความใส่ใจไปจนถึงการเลือกบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่ที่ช่วยดูดซับ CO2 และเพิ่ม O2 ให้กับชุมชน 💦🌿
.
🌤✨ อีกหนึ่งจุดเด่นที่สร้างแต้มต่ออยู่ตรงบ้านทุกหลังได้ติดตั้ง Solar Roof Top สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้าน ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุด 25 ปี*
.
🏠🌲 ส่วนรูปแบบบ้านมีให้เลือกทั้งบ้านแฝด แต่ที่น่าสนใจคือบ้านอิสระ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม. หน้ากว้าง 7.75 ม. ฟังก์ชัน 4+1 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ โดดเด่นด้วยสเปซพิเศษด้านข้าง ทำให้ผนังห้องนอนไม่ติดกับเพื่อนบ้าน ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วยังทำให้ทุกหลังมีพื้นที่สีเขียวข้างบ้านเป็นของตัวเองอีกด้วย! 😲
.
เรื่องทำเลที่ตั้งก็ไม่ธรรมดา อยู่บนถนนหลักสุขุมวิท-บางปู ซึ่งจะเห็นว่าน้อยโครงการมากที่จะอยู่ติดถนนใหญ่ ทำให้เดินทางสะดวกสบาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้รฟฟ.สายสีเขียว 🚈 ที่ตอนนี้สถานีล่าสุดคือเคหะฯ แต่อนาคตจะขยายมาจนถึงสถานีตำหรุ ที่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะทำให้โครงการอยู่ใกล้สถานีนี้แค่ประมาณ 500-600 ม.*
.
ไปสัมผัสด้วยตัวเองได้ที่โครงการ "𝙎𝙚𝙣𝙖 𝙑𝙚𝙡𝙖 สุขุมวิท-บางปู" แต่แวะลงทะเบียนกันซะนิด คลิก 👉👉 https://www.sena.co.th/project/sena-vela-sukhumvit-bangpoo
.
อ่านรีวิวแบบเจาะลึก คลิก >>> https://www.livinginsider.com/re/11907
main-image
ความรู้

𝗔𝗡𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗔𝗗𝗗𝗬 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗘 เปิดโพยราคาลดครั้งใหญ่ ครั้งเดียว!! พร้อมแนะนำโครงการ/Unit ที่ว่าดีแบบดี๊‼️

นายสั่งลดขนาดนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิ #งานลดตัวพ่อ 𝗔𝗡𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗗𝗔𝗗𝗗𝗬 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗘 เปิดโพยราคาลดครั้งใหญ่ ครั้งเดียว!! พร้อมแนะนำโครงการ/Unit ที่ว่าดีแบบดี๊‼️
.
ไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆ เพราะไม่มีอีกแล้วห้องราคาถูกขนาดนี้ เดี๋ยวจะมาวุ่นวายตามหากันทีหลังก็ไม่ทันแล้วนะบอกเลย 𝟲-𝟴 ต.ค. ชั้น 1 สยามพารากอน #ลดหนักจริง #ลดราคาแห่งปี
.
เห็นราคาลดกันแบบเต็มๆ ตา 👀 แถมยกขบวนมาครบทั้ง 🏢 คอนโดติดรฟฟ.ก็มี คอนโด Luxry ก็มา 🏡 หรือจะบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ก็ไม่พลาดมาให้ได้เลือกสรรกันแบบจุกๆ อย่าง ไอดีโอ พระราม9-อโศก ยูนิต 32-16 Studio Hybrid ขนาด 26.45 ตร.ม. ที่ลดให้กันไปเลยกว่า 3 ลบ.* OMG!!! น่าสนใจมากกกกกกก 😲
.
💙 ที่สำคัญคือลดสูงสุดกันเป็นล้านขนาดนั้น พร้อมโปรเริ่ดๆ ขนาดนี้ ใครจะอดใจไหว
📱 ฟรี! iPhone 15*
💰 ลดสูงสุด 5 ล้าน*
🚘 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ORA GOOD CAT GT*
🪙 ทองคำ 5 บาท*
.
รีบคลิกลิงก์ลงทะเบียนด่วนจี๋เลย‼ 👉👉 https://anan.ly/3PVdzRm
#งานลดตัวพ่อ #แด๊ดดี้สั่งลด #DaddyClearanceSale
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 29 กันยายน 2566 13:21
ความรู้

ริสแลนด์ ซื้อคืนหุ้นกู้ RLTH23OA 400 ล้านบาท ก่อนครบกำหนด และ เตรียมเปิดจองหุ้นกู้ออกใหม่ตุลานี้

📈 ริสแลนด์ ซื้อคืนหุ้นกู้ RLTH23OA 400 ล้านบาท ก่อนครบกำหนด และ เตรียมเปิดจองหุ้นกู้ออกใหม่ตุลานี้ มีประกัน 2.3 เท่า มูลค่า 1,500 ลบ. ดอกเบี้ย 7.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน
.
ดร. จาง เหลียงกัง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีข่าวช่วงกลางเดือน ส.ค. 66 ทั้งในจีน ต่างประเทศ รวมถึงในไทย เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศ และการชำระคืนหุ้นกู้ภายในประเทศ ของบริษัท Country Garden

ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาฯขนาดใหญ่อันดับต้นของจีน และเป็นที่ทราบกันในกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ในไทยว่าเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแสดงความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และผลกระทบกับหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ RLTH23OA และ RLTH24OA รวมถึงหุ้นกู้ตัวใหม่ ที่จะเสนอขายภายในเดือน ต.ค.66 จึงเรียนชี้แจงดังนี้
.
🪙 1. Country Garden ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนด และยืดระยะเวลาคืนเงินหุ้นกู้ในประเทศออกไปอีก 3 ปี
1.1 บริษัท Country Garden จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศทันกำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้
เพราะเมื่อกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมา มีข่าวว่าบริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศ มูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์ แต่ความจริงมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศทันกำหนด
.
1.2 บริษัท Country Garden เจรจาเจ้าหนี้ยืดเวลาคืนเงินหุ้นกู้ในประเทศ ออกไปอีก 3 ปี และได้ตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ มูลค่า 535 ล้านดอลลาร์ ให้มีการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นได้สำเร็จ โดยได้เลื่อนชำระคืนเงินต้นไปจนถึงปี 2569
.
📊 2. บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อคืนหุ้นกู้ RLTH23OA ก่อนกำหนดชำระในเดือน ต.ค.66 ในส่วนการดำเนินการในไทย วันที่ 14 ก.ย.66 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA โดยมีใจความคือ

2.1 การเปลี่ยนหลักประกัน
ปัจจุบันหลักประกันของหุ้นกู้ทั้งสองชุดเป็นการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ที่ประเทศจีน ทั้งนี้การเปลี่ยนหลักประกัน จะสามารถแก้ไขและหลีกเลี่ยงการ Cross-default จากบริษัทแม่ และลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากหลักประกันอยู่ในประเทศไทย ซึ่งลดความเสี่ยงได้เมื่อเกิดการบังคับขายหลักประกัน

2.2 ข้อกำหนดสิทธิที่เพิ่มเติมลงไปในวาระ
เรื่องการไม่ชำระปันผล คืนเงินกู้ยืม และ/หรือให้เงินกู้ยืมบริษัทแม่ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย และความแข็งแกร่งของบริษัทที่การดำเนินงาน และผลประกอบการมาจากไทย รวมถึงลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
.
⏳ 3. ชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
วันที่ 2 ก.ย.66 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นกู้รุ่น RLTH23OA มูลค่า 400 ล.บ. ซึ่งเสมือนเป็นการชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจริง ในวันที่ 19 ต.ค.66
.
📆 4. ภายในเดือนต.ค. 2566 ริสแลนด์ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน 2.3 เท่า มูลค่า 1,500 ลบ. ดอกเบี้ย 7.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน
.
สำหรับหุ้นกู้ทั้งหมด บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 โดยหลักประกันที่ใช้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลศักยภาพสูงของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 บนถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 64/2 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ใกล้กับรฟฟ.บีทีเอสสถานี ปุณณวิถี
.
จากการประเมินราคาสภาพปัจจุบัน ที่การก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 42% และมีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 3,455.34 ลบ. คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ และการเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขการใช้เงินที่ค่อนข้างรัดกุม
.
สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง คาดว่าสิ้นปีนี้จะสร้างเสร็จจนถึงชั้น rooftop โดยเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะใช้ในการก่อสร้างโครงการทั้งหมดจนแล้วเสร็จ และเริ่มโอนพร้อมรับรู้รายได้ประมาณก.ย.67 ซึ่งตลอดเวลาการก่อสร้างบริษัทจ่ายเงินผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ต่างๆ ตรงตามสัญญาตลอด ทำให้ไม่มีปัญหาล่าช้าในการก่อสร้าง
.
💰 5. เสถียรภาพทางการเงินของ บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมียอดขายพร้อมโอนทั้งหมด 3 โครงการ จากทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ เลคซีรีน พระราม 2 คลาวด์ทองหล่อเพชรบุรี และเดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม มีมูลค่ายอดขายทั้งหมดประมาณ 9,500 ลบ. จากมูลค่ารวมทั้งหมด 3 โครงการประมาณ 13,700 ลบ.
.
และเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน ของหุ้นกู้รุ่น 1-2565 มูลค่า 120 ลบ. พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าธรรมเนียมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
.
โดยได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน จากกำหนดเดิมในเดือนธ.ค.66 โดยความสำเร็จมาจากยอดโอนโครงการ ที่เริ่มโอนในปลายเดือน ก.ค.66 เร็วกว่ากำหนดเดิมในปลายเดือนก.ย.66
.
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังสามารถทำยอดขายรวมจาก 6 โครงการ ทั้งหมดประมาณ 23,000 ลบ. จากมูลค่าโครงการรวมประมาณ 31,000 ล.บ.
.
โดยเฉพาะโครงการสกายไรซ์ อเวนิว สุขุมวิท64 มูลค่าโครงการประมาณ 9,500 ลบ. ทำยอดขายประมาณ 5,500 ลบ. หรือประมาณ 58% โดยราคาขายเฉลี่ยปัจจุบัน ประมาณ 120,000 บ./ตร.ม. ซึ่งต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยของโครงการอื่นๆ ระดับเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ประมาณ 150,000 บ./ตร.ม.
.
และโครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง มูลค่าโครงการประมาณ 4,900 ลบ. ทำยอดขายประมาณ 3,300 ลบ. หรือประมาณ 68% ชึ่งทั้ง 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และมีแผนการโอนและรับรู้รายได้ภายในปี 67
.
จากทั้ง 5 กรณีข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัท Country Garden ยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง จึงอยากให้นักลงทุน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท ริสแลนด์ ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในไทยต่อไป โดยไม่มีผลกระทบจากกรณีที่เป็นข่าวข้างต้น
.
ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการในไทยเข้าสู่ปีที่ 7 และทำการส่งมอบทั้งหมด 3 โครงการ ให้มีรายได้เพียงพอในการพัฒนาอีก 3 โครงการที่เหลือ และเพียงพอในการชำระหนี้เงินกู้ประเภทต่างๆ ได้ตามกำหนดหรือก่อนกำหนดชำระหนี้ เลยขอเชิญชวนให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุน ในหุ้นกู้ตัวใหม่ของบริษัทที่คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือน ต.ค.นี้
main-image
profile-avatar
บรรณาธิการ Agent Club 28 กันยายน 2566 18:18