อีเวนต์

อีเวนต์

🔥 ครั้งแรก!! 𝑳𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟑 .

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 25 สิงหาคม 2566 19:01
🔥 ครั้งแรก!! 𝑳𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟑
.
𝑳𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ได้รับรางวัลในทุกๆ สาขา ซึ่งบริษัทต้องการสนับสนุนและยกย่องเหล่าบรรดาผู้ประกอบการ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
.
𝑳𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝟐𝟎𝟐𝟑 งานประกาศรางวัลเชิดชูผลงานผู้ประกอบการ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
.
25 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม