อีเวนต์

อีเวนต์

🎉 รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในดวงใจ 𝙋𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙧 𝘿𝙚𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚𝙧 “𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯”

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 29 สิงหาคม 2566 09:34
🎉รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในดวงใจ “𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯” สาขา 𝙋𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙧 𝘿𝙚𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙚𝙧 โดยรางวัลสาขานี้เปิดโอกาสให้สาธารณชน ได้มีสิทธ์โหวตเลือกผู้ประกอบการในดวงใจ
ซึ่งบริษัทที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้รับคะแนนโหวตจากสาธารณชน รวม 14,809 คะแนน จากคะแนนโหวตทั้งหมด 53,176 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.84
สุดท้ายนี้ Livinginsider ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ สาขา ซึ่งบริษัทต้องการสนับสนุน ยกย่องเหล่าบรรดาผู้ประกอบการ รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม