อีเวนต์

อีเวนต์

🎉 รางวัล “𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯” สาขารางวัล 𝙆𝙣𝙤𝙬𝙡𝙚𝙙𝙜𝙚 𝘼𝙙𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙩

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 29 สิงหาคม 2566 15:11
🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯” สาขา 𝙆𝙣𝙤𝙬𝙡𝙚𝙙𝙜𝙚 𝘼𝙙𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙩 โดยรางวัลสาขานี้มอบให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่คอยให้ความรู้นายหน้าอสังหาฯด้วยกันเอง อัปเดตความรู้ใหม่ๆ และช่วยพัฒนาวงการนายหน้าอสังหาฯให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ

ได้แก่ ​คุณปริณวัชญณ์ คณะภัควรรษณ์
สุดท้ายนี้ Livinginsider ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ สาขา ซึ่งบริษัทต้องการสนับสนุน ยกย่องเหล่าบรรดานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม