อีเวนต์

อีเวนต์

🎉 รางวัล “𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯” สาขารางวัล 𝙋𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙧 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙩 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 29 สิงหาคม 2566 17:06
🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในดวงใจ
“𝙇𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜𝙞𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙬𝙖𝙧𝙙𝙨 𝟮𝟬𝟮𝟯” สาขา 𝙋𝙤𝙥𝙪𝙡𝙖𝙧 𝘼𝙜𝙚𝙣𝙩 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 โดยรางวัลสาขานี้เปิดโอกาสให้สาธารณชน ได้มีสิทธ์โหวตเลือกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในดวงใจ

ได้แก่ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โดยได้รับคะแนนโหวตจากสาธารณชน รวม 2,393 คะแนน จากคะแนนโหวตทั้งหมด 5,666 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.23
สุดท้ายนี้ Livinginsider ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ สาขา ซึ่งบริษัทต้องการสนับสนุน ยกย่องเหล่าบรรดานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม