ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

สอบถามขั้นตอนการขายทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ

varunee.a
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 23 กันยายน 2566 16:31
สวัสดีคะ ขอสอบถามขั้นตอนการขายทรัพย์ให้คนจีน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และวิธีการรับเงินค่าทรัพย์หน่อยคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง