ทั่วไป

ทั่วไป

ตัวอย่างขอเอกสารยืนยันโควต้าต่างชาติซื้อคอนโด

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 30 กันยายน 2566 17:11
ชาวต่างชาติจะซื้อคอนโด แต่คอนโดที่จะซื้อเขาไม่เคย ออกใบโคต้า พอจะมีแบบฟอมเป็นตัวอย่างไหมครับ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง