ความรู้

ความรู้

ที่อยู่อาศัยเหลือขาย ในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 4 ตุลาคม 2566 18:20
ที่อยู่อาศัยเหลือขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 โดยมียูนิตของที่อยู่อาศัยเหลือขายประมาณ 190,287 ยูนิต เพิ่มขึ้น 8% ส่วนมูลค่าของที่อยู่อาศัยเหลือขาย อยู่ที่ประมาณ 935,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันจากไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2565 มาดูกันว่าทั้งบ้านจัดสรรและคอนโด มีเหลือขายเท่าไหร่กันบ้างของไตรมาส 2 ในปีนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง