ความรู้

ความรู้

มาดูกันว่า...ที่ดินรับมรดกจะต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 24 ตุลาคม 2566 10:04
รับมรดกเสียค่าโอนเท่าไหร่?
ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายกันตามปกตินั้น ค่าโอนก็จะมีหลักๆ อยู่ตามนี้
1. ค่าธรรมเนียมการโอน
2. ค่าจดจำนอง
3. ค่าอากรแสตมป์
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ในการโอนที่ดินมรดกจะแตกต่างกับการซื้อขายตามปกติ ในกรณีที่เราโอนที่ดินมรดกจะเหลือค่าใช้จ่ายตัวใหญ่ๆอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้น คือ #ค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าธรรมเนียมการโอนมรดก เสียอะไรยังไงบ้าง
จะเสียค่าโอนที่ดินเพียงค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนมรดกเท่านั้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
1.กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็นผู้สืบสายเลือดแท้ๆ (ลูก หลาน เหลน) หรือเป็นคู่สมรส จะคิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.5% จากราคาประเมินเท่านั้น
2.กรณีที่ฝ่ายรับมรดกเป็นญาติพี่น้องที่ไม่ได้สืบสายเลือด หรือลูกบุญธรรม จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 2% จากราคาประเมิน
#ยังมีเงื่อนไขพิเศษจากการโอนในฐานะมรดกเพิ่มเติม
- หากทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีเป็นจำนวน 10% นับจากส่วนที่เกินมูลค่า 100 ล้านบาทนั้น (แต่หากผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสายเลือดแท้ๆ (ลูก หลาน เหลน) จะคิดอัตราภาษีเพียง 5% เท่านั้น)
- หากเป็นการโอนมรดกระหว่างสามี-ภรรยาจากกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต หากจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฏหมาย ผู้รับมรดกจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยไม่ต้องจ่ายค่าโอนที่ดิน
กรณีที่เราเป็นบุตรตามกฎหมาย หรือ ที่ทางกฎหมาย จะเรียกว่าผู้สืบสันดาน คือ ถ้าเราเป็นลูกของผู้เสียชีวิตหรือเราเป็นคู่สมรส ค่าโอนจาก 2% จะเหลือแค่ 0.5% เท่านั้นซึ่งลดลงไปเยอะมากๆค่ะ
นอกเหนือจากค่าโอนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ก็จะ #มีค่าใช้จ่ายยิบย่อยอื่นๆอีก
- ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

- ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท
ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์
แชร์ไปให้เพื่อนๆได้นะคะ

ให้เรื่องอสังหาฯเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม