ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ช่างรังวัดเอกชนช่วยแบ่งเบางานรังวัดของสำนักงานที่ดิน 461 แห่งทั่วประเทศที่ช่างรังวัดของทางราชการไม่พอเพียง

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 26 ตุลาคม 2566 15:04
อีกงานนึง ที่หากเครือข่ายเพื่อนพ้องในวงการอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการ งานบริการด้านช่างรังวัดเอกชน ฝากบริษัท สำนักงานช่างรังวัดเอกชนของ “ช่างปลาหมึก”ไว้ให้เป็นทางเลือกด้วยนะครับ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม