ความรู้

ความรู้

15 ประเทศที่มี SOFT POWER ทรงพลังมากที่สุดในโลก 2023

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 ตุลาคม 2566 18:16
15 ประเทศที่มี SOFT POWER ทรงพลังมากที่สุดในโลก 2023 อันดับ 1 ยังคงเป็นของอเมริกา ด้วยคะแนนสูงถึง 74.8 คะแนน ขณะที่ประเทศไทยนั้นได้อันดับที่ 41 ด้วยคะแนน 42.4 คะแนน ซึ่งตกจากอันดับที่ 35 ในปีแล้ว ทั้งหมดจาก 121 ประเทศทั่วโลก ตามดัชนี “Global Soft Power Index” โดย Brand Finance

หมายเหตุ : วิเคราะห์จาก 8 ข้อ คือ 1.ด้านธุรกิจและการค้า 2.การเมืองการปกครอง 3.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4.วัฒนธรรมและมรดก 5.สื่อและการสื่อสาร 6.การศึกษาและวิทยาศาสตร์ 7.ผู้คนและค่านิยม 8.อนาคตที่ยั่งยืน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง