ความรู้

ความรู้

เช่าคอนโดอยู่ แล้วเจ้าของขายห้องให้คนอื่นไป จะโดนไล่ออกจากห้องไหม

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 พฤศจิกายน 2566 11:52
มีคนเช่ามาถามว่า สมมติถ้าเช่าคอนโดอยู่ แล้วเจ้าของขายห้องออก เค้าจะโดนไล่ออกจากห้องไหม ถ้าเจ้าของใหม่ไม่ให้อยู่แล้ว

อ้างอิงจากเคสและถามทางทนาย

อ้างอิงมาตรา 569 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย
แปลให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ หากก่อนหน้านี้ทำสัญญาเช่าไว้แล้ว ถ้าคอนโดหรือบ้านขายได้คุณก็ยังมีสิทธิ์อยู่เพราะเจ้าของใหม่จะต้องรับภาระสัญญาเช่าตามไปด้วย โดยอ้างอิงตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิม ไปจนเสร็จสิ้นอายุสัญญานั้นๆ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ไม่เกินระยะกำหนด 3 ปีด้วยกัน เพราะสัญญาเช่านั้น จะอยู่ได้ไม่เกิน 3 หากเกินกว่านั้นจะต้องจดทะเบียนที่กรมที่ดิน จึงไม่สามารถทำได้

เพราะทรัพย์สินได้ตกเป็นของผู้ที่ประมูลได้จากการขายทอดตลาดแล้ว เว้นแต่ จะมีการตกลงทำสัญญาใหม่กับเจ้าของรายใหม่แทน ก็สุดแล้วแต่ตัวผู้เช่า และเจ้าของใหม่เห็นสมควรกัน


#Spacefinder

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง