ความรู้

ความรู้

ซื้อขายที่ดิน จ่ายดราฟ หรือแคชเชียร์เช็คดี ?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 พฤศจิกายน 2566 14:56
#ดราฟกับแคชเชียร์เช็คต่างกันยังไง
วันนี้พี่ก้อยจะมาว่าด้วยเรื่อง ดราฟกับแคชเชียร์เช็คต่างกันยังไง เพราะมีหลายๆ คนยังสงสัยว่า ถ้าทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แล้วจะเลือกจ่ายเงินเป็นแบบไหนดี มาเริ่มกันเลยค่ะ
#การใช้ดราฟ (Draft) คือ หรือตั๋วแลกเงินสด ผู้ซื้อดราฟต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตามราคาบนหน้าดราฟ เช่น หมื่นแรก 10 บาท หมื่นต่อไป หมื่นละ 5 บาท เป็นต้น
#ดราฟมีข้อดีตรงที่สามารถขึ้นเงินที่ไหนก็ได้โดย *ไม่เสียค่าธรรมเนียม
แต่ตอนซื้อ ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
1,000,000 = 1,000 บาท
ล้านต่อมาจ่าย 500 บาท

ตัวอย่าง : ถ้า 10 ล้านเราต้องเสียค่าธรรมเนียม = 5,500 บาท
(หรือผู้ซื้อผู้ขาย อาจจะเจรจาช่วยกันฝ่ายละครึ่ง หรือแล้วแต่ตกลง)
#แคชเชียร์เช็ค คือ เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค และระบุชื่อผู้รับเงินอย่างชัดเจน ผู้ซื้อเช็คจะเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อแคชเชียร์เช็คฉบับละ 20 บาท ส่วนใหญ่ผู้รับเช็คมักนำไปขึ้นเงินภายในจังหวัดเดียวกัน เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
แต่ถ้าไปขึ้นเงินเข้าบัญชีข้ามจังหวัด
ต้องเสียค่าธรรมเนียมขึ้นเงิน 1 ล้าน =1,000 บาท (เวลาขึ้นเงิน คนที่นำเช็คไปขึ้นเงินเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียม)
#แคชเชียร์จึงนิยมใช้แทนเงินสด ค่าธรรมเนียม20 บาท/ใบ ถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลสะดวกมาก
ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเลือกและตัดสินใจ
ดูได้ว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง