ความรู้

ความรู้

10 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก สำหรับกลุ่มทำงานผ่านระบบออนไลน์

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 8 พฤศจิกายน 2566 18:05
กรุงเทพ & เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 และ 2 ของเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก สำหรับกลุ่มทำงานผ่านระบบออนไลน์ โดยได้คะแนนดีในแง่ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ต กรุงเทพฯ 69 Mbps เชียงใหม่ 51 Mbps และค่าครองชีพที่ไม่สูงนัก โดยในกรุงเทพฯ ใช้เงินคนละประมาณ 48,459 บาท/เดือน และในเชียงใหม่ประมาณ 35,892 บาท/เดือน แต่กรุงเทพฯ ได้คะแนนมากกว่าในแง่ความสนุกสนาน และความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม