ความรู้

ความรู้

อสังหาริมทรัพย์ ลุยเปิดโครงการใหม่ ทิ้งท้ายไตรมาส 4 ปี 2566

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 11 พฤศจิกายน 2566 11:40
ทิ้งท้ายปีกับไตรมาส 4 ของปี 2566 ทั้งทีเหล่าดีเวลลอปเปอร์ต่างเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ โดยแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แม้จะเปิดตัวโครงการเพียง 9 โครงการ แต่กลับมีมูลค่าในการลงทุนมากที่สุด ขณะเดียวกันเอพีกลับมีจำนวนเปิดตัวโครงการใหม่มากถึง 23 โครงการเลยทีเดียว แต่มูลค่าน้อยกว่าแสนสิริที่เปิด 22 โครงการใหม่ 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม