ความรู้

ความรู้

ผิดมั้ยถ้าซื้อบ้านแต่ไม่โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 10 พฤศจิกายน 2566 14:10
เป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัยว่า ถ้ามีบ้านหลายหลัง จำเป็นมั้ย ที่ต้องใส่ชื่อในทะเบียนบ้านไว้ ให้ครบทุกหลัง
คนที่มีบ้านมากกว่า 1 หลัง แสดงว่าเค้าจะต้องมีทะเบียนบ้านหลายเล่มแน่นอน

ตามกฎหมายแล้ว เราสามารถมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้น และหลังต่อๆ ไป เราสามารถแต่ตั้งให้คนอื่นที่เราไว้ใจเป็นเจ้าบ้านเพื่อดูแลบ้านแทนเราได้ โดยจะไม่มีผลต่อกรรมสิทธิ์ของบ้าน
ถ้าไม่สามารถหาใครมาเป็นเจ้าบ้านแทน สำหรับบ้านหลังอื่นๆ เราก็ #สามารถปล่อยทะเบียนบ้านให้ว่างไว้
โดยไม่จำเป็นต้องโอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้
#ข้อเสียของการที่ไม่ได้เอาชื่อใส่ในทะเบียนบ้าน
เมื่อไหร่ที่เราเกิดอยากขายบ้านหลังที่
ไม่มีชื่อในทะเบียนครบหนึ่งปี (และหลังนั้นซื้อมายังไม่ถึง 5 ปี)
เราจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 กำหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันได้มา ดังนั้นหากท่านที่ขายอสังหาฯ ไปโดยไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

ดังนั้นถ้าไม่สามารถหาชื่อญาติ พ่อแม่ พี่น้อง มาใส่ในทะเบียนบ้านได้ ก็สามารถปล่อยทะเบียนบ้านให้ว่างได้แค่ถ้าเกิดวันหนึ่งอยากขายบ้าน หรือขายคอนโดที่ถือครองอยู่นั้นไม่ถึง 5 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด
และการนำชื่อญาติ หรือคนที่ไว้วางใจมาใส่ชื่อในทะเบียนบ้านแทนเรา ก็ไม่สามารถเลี่ยงภาษีธุรกิจเฉพาะได้เช่นกัน นอกจากว่าบ้านหลังที่เราเป็นเจ้างนั้นเราจะถือครองไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือใส่ชื่อเราเองให้ครบ 1 ปี
แต่!! ในกรณีที่คู่สมรสจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมาย ยกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสในส่วนของตัวเองให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคู่สมรสฝ่ายที่ยกให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม