ความรู้

ความรู้

มาแชร์ความรู้ในการแจ้ง ตม.30 ในฐานะเอเจ้นท์ ข้อควรระวัง และความเข้าใจพื้นฐานกัน

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 17 พฤศจิกายน 2566 10:07
การแจ้ง ตม.30 ในฐานะเอเจ้นท์ มีอะไรบ้างมาดูกัน ?
1. กรณีแจ้งตม.30ในระบบเดิมไปแล้วไม่ต้องแจ้งซ้ำกับระบบใหม่ แต่ถ้ามีการเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับมาหรือเปลี่ยนประเภท VISA ต้องแจ้งระบบใหม่

2.กรณีเป็นเอเจ้นท์มี user แจ้งได้ไม่จำกัดแต่มีข้อควรระวังคือแจ้งเคหะสถานหลังนั้นไปแล้วต้องใช้ user เดิมตลอดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แนะนำให้ใช้ user เจ้าของจะดีที่สุด

3.เจ้าของ1คนมี 1 user มีบ้านหลายหลัง สามารถใช้ 1 userได้เลย และให้ลงทะเบียนได้เลย แต่ถ้าไม่สะดวกแจ้งเองใช้บริการเอเจ้นท์ต้องแจ้ง user ให้เอเจ้นท์เข้าระบบ อันนี้ก็อยู่ที่ความไว้วางใจและพึงพอใจ

4.ลงทะเบียนแล้วเช็ค ชื่อ นามสกุล วันเดือน ปีเกิด ของผู้เช่า ให้ถูกต้อง ถ้าผิดแก้ไขไม่ได้ ให้ลงทะเบียนให้ถูกต้องซ้ำลงไปใหม่ ภายใน24ชม.

5.หลังลงทะเบียน capture screen shot ไว้เป็นหลักฐาน ส่งให้ผู้เช่าและผู้เช่า ให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้เพียง7วัน นับจากวันแจ้ง หากเลยระยะเวลาจะไม่พบข้อมูล

6.กรณีใช้ user ของเอเจ้นท์ไม่ใช่เจ้าของต้องมีใบมอบอำนาจด้วย power of attorney มีฟอร์มมีของตม.อยู่ใน website แต่ต้องใช้ user นั้นตลอด กลับไปดูเงื่อนไขที่ข้อ 2

7.แจ้ง ตม.30 ผู้เข้าพักอาศัยภายใน 24ชม. หากเกินมีค่าปรับต่อคนไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 เคหะสถาน

ที่มา : Facebook ;Radiipars Promchart Radee Property

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง