ความรู้

ความรู้

😀 หากใครต้องการทำประกันภัยบ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำทุนประกันเท่าไรถึงจะเหมาะสม? วันนี้แอดมินมีคำแนะนำให้ครับ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 17 พฤศจิกายน 2566 14:03
จะซื้อประกันอัคคีภัยบ้าน แต่ไม่รู้จะทำทุนประกันเท่าไร วันนี้เรามีคำตอบให้ครับ
ปกติทุนของประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
🏠 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
🛋️ 2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัย (ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้น)

ในส่วนของทุนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) คำนวณได้จากการนำ พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) x มาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้างอาคาร ได้ผลลัพธ์เท่าไรเราสามารถทำทุนประกันภัยตามนั้นได้เลย หรือหากจะทำทุนน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาทุนที่เราคำนวณได้ ซึ่งแอดมินขอแนะนำให้ทำไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อป้องกันการทำทุนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ทั้งนี้ เราจะไม่เอาราคาที่ดินมาคำนวณรวมเป็นทุนสิ่งปลูกสร้างด้วยครับ
มาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้างอาคาร เราสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. หรือจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยก็ได้ เพราะตัวเลขจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยราคาประเมินจะแยกตามลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เรียงเป็นระดับ ต่ำ กลาง สูง ต่อ ตร.ม. ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งหากใช้วัสดุอย่างดี ราคาแพง เราก็ใช้ราคาสูงมาคำนวณ หรือหากใช้วัสดุกลาง ๆ เราก็ใช้ราคากลางมาคำนวณ ทั้งนี้ แอดมินแนะนำให้ใช้ราคากลางขึ้นไป เพื่อป้องกันการทำทุนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
ตัวอย่างเช่น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สร้างด้วยปูน ราคาประเมินกลาง 15,000 บาท บ้านทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น ราคาประเมินกลาง 11,000 บาท คอนโดมิเนียมที่มีมากกว่า 10 ชั้นขึ้นไป ราคาประเมินกลาง 25,000 บาท เป็นต้น
🖩 หากใครไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีพื้นที่ใช้สอยเท่าไร ก็สามารถดูได้โบว์ชัวร์ของโครงการที่เราซื้อ หรือคำนวณเองก็ได้ โดยนำ ความกว้าง (ม.) x ความลึก (ม.) x จำนวนชั้น (ชั้น) ของบ้าน มาคูณรวมกัน ได้ผลลัพธ์เท่าไรก็คือพื้นที่ใช้สอยของบ้านเรานั่นเอง (วัดพื้นที่เฉพาะตัวบ้านเท่านั้น)
ในส่วนของทุนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ตรงนี้เราสามารถกำหนดได้เอง อาจเป็นประมาณการณ์ก็ได้ว่าทรัพย์สินที่เรามีในบ้านนั้นมูลค่ารวมๆ แล้วเท่าไร ซึ่งเบี้ยประกันภัยก็จะคำนวณตามมูลค่านั้นเลยครับ
ทั้งนี้ หากใครต้องการซื้อประกันภัยบ้าน แอดมินก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆ ซื้อตามทุนประกันภัยที่เหมาะสมกับบ้านของเรา เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงเกินไป เพราะหากเกิดเหตุขึ้นบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินทุนประกันที่ได้ซื้อไว้ โดยอ้างอิงตามราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกันครับ
หมายเหตุ ;
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-563-8887
ไลน์แอด @Livinginsure
คลิกแอดไลน์ https://lin.ee/uvl7DzG

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง