ความรู้

ความรู้

สรุปภาพรวมตลาดคอนโด ในไตรมาส 3 ปี 2566

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 26 ธันวาคม 2566 09:45
คอนโดเปิดขายใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2566 มีจำนวน 5,367 หน่วย ลดลง 45.4% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลงถึง 122% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ มีจำนวน 2,117 หน่วย จากอุปทานที่เปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 5,367 หน่วย คิดเป็นอัตราการขาย 39.4 % ส่วนอัตราการขายจากไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้น 11.6% และยังเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ขอบคุณแหล่งข้อมูล Business Tomorrow
https://shorturl.asia/K0su2

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง