ความรู้

ความรู้

ระดับราคา และขนาดพื้นที่ห้องชุด ที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ ในไตรมาส 3 ปี 2566

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 ธันวาคม 2566 17:07
สำหรับระดับราคาห้องชุด ที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2566 อยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีการโอน จำนวน 1,490 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 44.3% ขณะเดียวกันขนาดพื้นที่ห้องชุดที่ชาวต่างชาติซื้อมากที่สุดคือ ขนาด 31-60 ตารางเมตร หรือเป็นห้อง 1-2 ห้องนอนโดยมีจำนวนอยู่ที่ 1,814 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 53.9%

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม