ความรู้

ความรู้

เทรนด์อสังหาฯ ที่ควรรู้

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 30 มกราคม 2567 11:33
บ้านเดี่ยวขายดี ราคาสูงขึ้น
ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะโครงการใหม่ เนื่องจากต้นทุนที่สูง
ผู้ซื้อหันมาให้ความสำคัญกับพื้นที่ใช้สอย ทำเลชานเมือง จะได้รับความนิยมสูง เนื่องจากที่ดินยังไม่สูงเท่าใจกลางเมือง

คอนโดนอกชานเมือง น่าจับตามอง
ราคาห้องชุดใหม่ในกรุงเทพมหานคร
มีทิศทางปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ต่างจังหวัดปริมณฆล มีการปรับตัว-ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการเก่าที่มีการขายก่อนปี 2564 จากผลสำรวจก็เริ่มเห็นทิศทางการ ‘เพิ่มขึ้นมา’ ของราคาในโซน 2 จังหวัดปริมณฆล ได้แก่ สมุทรปราการ และ นนทบุรี
“ทั้งนี้ ผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้หันมาทำตลาดกลุ่มบ้านพรีเมียมและบ้านหรูมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค ระดับบนมีกำลังซื้อและความพร้อมทางการเงินค่อนข้าง จึงเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อที่มากกว่า แต่ขึ้นอยู่กับทำเล ซึ่งมองว่าปี 2567 นี้ จะมีการแข่งขันสูงแน่นอน เนื่องจากมีโครงการเปิดตัวขายจากปีที่ผ่านมา และเหลือขายค่อนข้างมาก”
ดังนั้นปีนี้ จึงคาดการณ์ว่าปีนี้
จะเป็น “โอกาส” ของผู้ซื้อชัดเจน
ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้น
จากการสำรวจพบว่า ภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กปง.)

คนที่ส่วนใหญ่จะซื้อบ้านได้ยากขึ้น
เนื่องจากการขอสินเชื่อธนาคารสำหรับที่อยู่อาศัยมีความเข้มงวดมากขึ้น เป็นผลมาจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือน รวมถึงต้นทุน และปริมาณเงินฝากของธนาคาร
ตลาดคอนโดดีขึ้น ในบางพื้นที่
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในบางพื้นที่ โดยเฉพาะย่านใจกลางเมือง ส่วนใหญ่คอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองถูกพัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารโครงการ การตลาด และแหล่งเงินหมุนเวียน

ทั้งนี้ แม้อุปทานคอนโดใหม่จะชะลอลง แต่ในบางพื้นที่ยังคงมีอุปทานคงค้างอยู่ในระดับสูงเช่น แนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ
แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ดีมานด์ค่าเช่าเพิ่มขึ้น
ทุกประเภทของอสังหาฯ
เมื่อพิจารณาตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าความต้องการเช่าในระยะสั้นปรับเพิ่มขึ้น

ความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในระยะยาวยังคงมีทิศทางเติบโตเป็นบวก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ

พบว่าภาพรวมดัชนีความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้นถึง 108%
โดยเฉพาะคอนโดที่ถือเป็นอสังหาฯ เพื่อเช่าที่ได้รับ “ความนิยมสูงสุด”
มีความต้องการเช่าปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เน้นความยั่งยืน รองรับคนรักสุขภาพ
เนื่องจากยุคปัจจุบันผู้คนใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นเรื่อยๆ

การพัฒนาอสังหาฯ ที่เจาะกลุ่มรักสุขภาพและผู้สูงอายุ รวมถึงการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่สีเขียว ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน
อาทิ โครงการที่มีการออกแบบรองรับคนทุกช่วงวัย เสริมด้วยบริการทางการแพทย์ (Wellness residence) การพัฒนาบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ติดแผงโซลาเซลล์ EV Charger ล้วนแต่เป็นจุดขายที่น่าสนใจในสายตาผู้ซื้อบ้าน คอนโดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
-Nutthida Kim.
ข้อมูลอ้างอิงโดย
lh.co.th
DDproperty
property-flow
relic.co.th
mgronline
Mots.go.th

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม