เกี่ยวกับคนเขียน
ความรู้

ความรู้

การกำหนดเป้าหมาย OKR

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 6 กุมภาพันธ์ 2567 12:38
การกำหนดเป้าหมาย OKR เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างแผนที่เป็นประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ ต่อไปเราจะต้องระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเวลาทางการดำเนินงานเพื่อให้เป้าหมายของเราเป็นไปตามที่คาดหวัง

3. Activities: กิจกรรมเป็นขั้นตอนสำคัญที่เชื่อมโยงกับ Key Results เพื่อให้เราทราบว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ตัวอย่างเช่น:
- KR1: เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็น 100,000 หน่วยภายใน 3 เดือน
- Activity 1: จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
- Activity 2: สร้างแคมเปญโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มการรับรู้ของผลิตภัณฑ์

- KR2: เพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียขององค์กรเป็น 50% ภายใน 2 เดือน
- Activity 1: ปรับปรุงสิ่งต่างๆในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโหลดหน้าเว็บ
- Activity 2: เพิ่มการโพสต์ทางสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้จักขององค์กร

- KR3: เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งประกอบด้วยคะแนนการสอบถามลูกค้าอย่างน้อย 8/10 ในช่วง 6 เดือน
- Activity 1: ติดตามและเก็บข้อมูลฟีดแบ็คจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
- Activity 2: ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลังการซื้อ

ระบุกิจกรรมที่เป็นไปตาม Key Results เพื่อให้เป้าหมายของคุณวัดได้อย่างแม่นยำและให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน

คุณสามารถใช้แผนองค์ความรู้ กำหนดแผนการดำเนินงานและแบ่งเวลาให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ โดยมองหาผู้รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสถานะและกำหนดสถานะเพื่อให้รายงานและติดตามความคืบหน้าโดยสม่ำเสมอ

สุดท้าย แจงระยะเวลาที่คุณจะปรับปรุงและทบทวนแผน OKR ของคุณ เพื่อให้คุณมีโอกาสปรับปรุงและปรับแก้ประเด็นที่เพิ่มความต้องการเพิ่มเป้าหมายของคุณอีกด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง