ความรู้

ความรู้

🔥 “ครอบครองปรปักษ์ หรือนี่ จะเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนเห็นแก่ได้”

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 22 มีนาคม 2567 12:38
The INBOX Ep.29 “ครอบครองปรปักษ์ หรือนี่จะเป็น กฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนเห็นแก่ได้” มาฟังความเห็นจาก ทนายเดชา กิตติวิทยานันท ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ ว่า กฎหมาย ข้อนี้ มีรายละเอียดอย่างไร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม