ความรู้

ความรู้

แบบนี้เหนื่อยเลย... คอนโดรอขายสะสมกว่า 8.4 หมื่นยูนิต ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมากกว่า 60% อยู่ในกลุ่มระดับราคาระหว่าง 1-3 ล้านบาท

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 27 มีนาคม 2567 20:38
คอนโดรอขาย มากกว่า 60% อยู่ในกลุ่มระดับราคาระหว่าง 1-3 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยอัตราการจองซื้อต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ยังคงมีซัพพลายเหลือขายเยอะ โดยจำนวนยูนิตที่รอขายถึง 8.4 หมื่นยูนิต ถูกคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลากว่า 2 ปีถึงจะระบายหมด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม