ความรู้

ความรู้

สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (ส่วนต่อขยาย)

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 3 เมษายน 2567 17:48
สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (ส่วนต่อขยาย) กรมที่ดินประกาศให้ 20 จังหวัด 139 สำนักงาน เป็นพื้นที่สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ภายใน 20 จังหวัด ตามประกาศของกรมที่ดิน ท่านสามารถไปยื่นคำขอจดทะเบียนนิติกรรมที่จังหวัดใดก็ได้ เสมือนท่านไปยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินที่แปลงที่ดินของท่านตั้งอยู่ เช่น ท่านจะซื้อที่ดินที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านกับผู้ขายสามารถไปยื่นคำขอซื้อขายที่ดินที่จังหวัดอื่นที่เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เช่น สงขลา, กรุงเทพฯ หรือบึงกาฬ ก็ได้ โดยเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานดังกล่าว สามารถจดทะเบียนแบบออนไลน์ให้ท่านได้แล้วครับ ธุรกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียว โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่
(ที่ดินที่จะทำนิติกรรม และ สำนักงานที่ดินที่จะไปยื่นคำขอ ต้องมีชื่อเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ใน 20 จังหวัด 139 สำนักงานนี้เท่านั้น โดยในอนาคตจะขยายจนครบทั้งประเทศ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม