ความรู้

ความรู้

🔥 PM 2.5 ปัญหาสำคัญ แต่ทำไมแก้ไม่ได้ซักที

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 10 เมษายน 2567 19:07
PM 2.5 ไม่มีทีท่าจะเบาบางลงแม้แต่น้อย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกระทบการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวอย่างมาก แต่ทำไมรัฐแก้ไขไม่ได้ซักที เพราะอะไรกัน ลองมาฟัง สาเหตุที่แท้จริงจาก คนในพื้นที่อย่าง ส.ส. ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ (ตี๋) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม