ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

วีซ่าติดตามภรรยาไทยค่ะ

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 12 มีนาคม 2565 21:13
รบกวนสอบถาม
เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าติดตามภรรยาไทยของผู้เช่าค่ะ

สัญญาเช่าบ้าน
copy บัตรปชช.เจ้าบ้าน
copy ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน (ของห้องคอนโด) *ชื่อต้องตรงกับผู้ทำสัญญาเช่าค่ะ
copy อ.ช.2/โฉนดที่ดิน (ติดปัญหา)

พอดีมายติดปัญหาตรงที่ ชื่อในโฉนด จะเป็นชื่อของอีกคนที่ไม่ใช่เจ้าบ้านค่ะ กรณีนี้จะผ่านไหมคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม