ความรู้

ความรู้

ส่องข้อมูล บ้านว่างในประเทศไทยกว่าล้านหน่วย!

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 20 พฤษภาคม 2567 09:50
บ้านว่างทั่วประเทศไทยตอนนี้ มีจำนวนมากถึง 1,309,551 หน่วย มูลค่ากว่า 2.66 ล้านล้านบาท โดยหากเทียบจากที่อยู่อาศัยทั่วประเทศจำนวน 27,708,635 หน่วย จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 4.7% และถ้าคิดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล จะมีบ้านว่างจำนวน 617,923 หน่วย จากที่อยู่อาศัยทั้งหมด 4,654,370 หน่วย จะมีสัดส่วน 13.3%

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม