ความรู้

ความรู้

ที่ดินติดน้ำต้องรู้ ...ป้องกันที่ดินถูกกัดเซาะ ไม่ให้กลายเป็นของสาธารณะ💦🏞️

matching
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 18 มิถุนายน 2567 16:23
#รู้หรือไม่

ที่ดินของเอกชนที่ถูกน้ำเซาะพัง
จนกลายสภาพเป็นทางน้ำแล้ว

#ย่อมเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

.
แม้ต่อมาที่ดินจะกลับงอกเติมขึ้นใหม่
จะให้ได้กรรมสิทธิ์ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์
เจ้าของเดิมจะอ้างเอาเฉย ๆ ไม่ได้
.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๘/๒๔๙๗
ที่ดินในโฉนดถ้าตลิ่งพัง
ก็ย่อมกลายสภาพเป็นทางน้ำสาธารณะ
.
แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ
ที่ดินติดทะเล/แม่น้ำ/ลำคลอง
หากถูกน้ำเซาะพัง
กลายเป็นทางน้ำแล้ว
ที่ดินบริเวณนั้น
จะตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
🫢🫢🫢
.
ใครมีที่ดินติดทางน้ำ
อย่าลืมสร้างผนังกันน้ำ
เพื่อป้องกันการกันการกัดเซาะของน้ำ
จนเสียสิทธิประโยชน์ของตัวเองไปนะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม