ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

เพื่อนบ้านเสียงดัง / จอดรถขวางทำไงดี แจ้งความได้ไหม

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 4 เมษายน 2565 13:23
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เช่าเรา ส่งข้อความมาหาว่า เพื่อนบ้านเสียงดังมากๆ นอนแทบไม่ได้

เราก็โทรแจ้งสน.ทองหล่อนะ 2 รอบ ตำรวจก็บอกว่าบ้านเดิมใช่ไหม เดี๋ยวไปดูให้ คงได้แต่บอกให้เบาเสียงลง

(บ้านนี้เป็นบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำ คนเข้าออกตลอดทั้งวัน บางวันก็มี Alphard มาส่งคน 2 - 3 รอบ บางทีก็มี Ferrari / Lamborghini มาจอดปิดซอย สร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้านกันหมด)

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ เช่นความเดือดร้อนรำคาญจากเพื่อนบ้าน หรือจอดรถกีดขวาง

การแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ

เหตุรำคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. แหล่งระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งที่เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือละลายสารเป็นพิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหานะโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อม หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือวิธีใดหรือมีจำนวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีระบบระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญทางไปรษณีย์หรือทาง โทรศัพท์ ให้แจ้งสาระสำคัญให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ หรือโทรหา 1555 กทม จะมีคนติดตามเรื่องให้ โดยจะมีการประสานงานไปยังเขตให้เข้ามาดูแล

กรณีที่จอดรถขวางทาง

หากผู้ใช้รถจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านของผู้อื่น เจ้าของบ้านที่ถูกรถจอดกีดขวางสามารถแจ้งความเพื่อเอาผิดได้ โดยเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคสอง ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ

มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่ง ตามมาตรา 420 และถ้าเป็นที่สาธารณะยังมีโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งได้อีกด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม