ความรู้

ความรู้

ไว้ใจกัน ไม่ต้องทำได้ไหม สัญญา.... มาดูกันว่า ไม่ทำสัญญาซื้อขายบ้านเสียเปรียบอย่างไร ?

วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 10 พฤษภาคม 2565 13:47
สัญญาซื้อขายเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จะทำหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงและความเชื่อใจของทั้งสองฝ่าย
สมัยก่อนคนนิยมให้ทำสัญญาซื้อขายบ้าน เนื่องจากการนัดหมายทำธุรกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลา และยังมีเรื่องของการกำหนดขั้นตอนการจ่ายเงิน (เมื่อก่อนจ่ายด้วยแคชเชียร์เช็ค) และการทำข้อตกลงในการส่งมอบกรรมสิทธิ์

แต่ปัจจุบันการซื้อขายบ้านเป็นเรื่องที่ทำได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หากตกลงกันปากเปล่าได้ก็สามารถนัดวันโอนบ้านได้ทันที อีกทั้งยังสามารถโอนจ่ายเงินผ่านแอปฯ และส่งมอบทะเบียนบ้านให้เจ้าของใหม่แจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทางได้เลย
บางคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่ทำสัญญาซื้อขายให้เป็นกิจจะลักษณะ เราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือเปล่า ทั้งผู้ซื้อเองก็ไม่มั่นใจในตัวผู้ขาย หรือผู้ขายเองก็กลัวเสียโอกาสหากผู้ซื้อผิดข้อตกลง

จริงๆ แล้วไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แต่การทำสัญญาก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยินยอมที่จะทำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ของทั้งสองฝ่าย ลองมาไปดูกันดีกว่าว่า สัญญาซื้อขายสำคัญกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างไร
ความสำคัญในการทำสัญญาของฝ่ายผู้ซื้อ
1. เป็นตัวกำหนดข้อตกลงการซื้อขาย เช่น วัน เวลา ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

2. สัญญาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่จะยื่นกู้กับธนาคาร เพราะสามารถใช้สัญญาฉบับนี้เป็นหลักฐานแสดงกับธนาคารได้ว่ากู้เงินไปเพื่อจุดประสงค์การซื้อที่อยู่อาศัยจริง ซึ่งมีข้อดีเนื่องจากดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านจะมีอัตราถูกกว่า

3. ใช้เป็นหลักประกันว่าผู้ขายยินยอมจะขายบ้านให้แน่นอน และยิ่งกรณีที่มีการวางมัดจำแล้ว ผู้ซื้อควรได้สัญญาจากผู้ขาย เพราะหากมีการผิดข้อตกลงจากผู้ขายที่ไม่ยอมโอนทรัพย์สินให้ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ฟ้องร้องโดยสามารถใช้สัญญาเป็นหลักฐานได้
ความสำคัญในการทำสัญญาของผู้ขาย
1. เพื่อเป็นการทำข้อตกลงซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร และตั้งเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างโอนได้

2. หากผู้ซื้อผิดนัดไม่มาเซ็นเอกสารโอนกรรมสิทธิ์และมีการเรียกเก็บมัดจำไว้ก่อนแล้ว ผู้ซื้อสามารถยึดมัดจำได้ตามข้อตกลงในสัญญา

3. ทำสัญญาไว้เพื่อป้องกันการเสียโอกาสทางการขาย เช่น ผู้ซื้อไปเจอบ้านหลังใหม่ที่ถูกใจกว่า ผู้ซื้อผลัดวันจ่ายเงิน หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินเรื่องกู้ให้เสร็จสิ้น
สรุปแล้วไม่มีใครเสียเปรียบแต่ต้องมีการทำข้อตกลงให้ชัดเจน ถ้าจะให้ดีควรทำคู่สัญญาไว้เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมาภายหลัง ส่วนเนื้อหาและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายควรมีอะไรบ้าง สามารถเข้าดูตัวอย่างตามเว็บไซต์ได้เลย สมัยนี้มีตัวอย่างเอกสารสำคัญๆ อัปโหลดออนไลน์ให้ดูเป็นตัวอย่างเพียบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง