เกี่ยวกับคนเขียน
ถาม/ตอบ

ถาม/ตอบ

สอบถามค่ะ ถ้าสนใจซื้อคอนโด แล้วไปยื่นกู้ธนาคาร วงเงินอนุมัติจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ยื่นกู้หรือเข้าบัญชีของคนขายค่ะ

Pornpui
วันที่สร้างประกาศ เวลาสร้าง 11 มิถุนายน 2565 18:00
สอบถามค่ะ ถ้าสนใจซื้อคอนโด แล้วไปยื่นกู้ธนาคาร วงเงินอนุมัติจะโอนเข้าบัญชีของผู้ที่ยื่นกู้หรือเข้าบัญชีของคนขายค่ะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม